Μετόπες πολυκαρμπονικές.

Αυτοκόλλητα ψυγείων stripes.

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην φιλοτέχνηση ψυγείων: αναψυκτικών, μπύρας και παγωτών, καθώς και έχουμε εκτυπώσει τον μεγαλύτερο όγκο ψυγείων στον ελλαδικό και βαλκανικό χώρο.